Fórum Coaching Debrecen

FórumCoaching – Debrecen

A szupervízióról

A szupervízió a szakmai személyiség karbantartásának, fejlesztésének eszköze, az önreflexiót középpontba helyező, a konkrét szakmai tevékenységből kiinduló és ahhoz visszacsatoló tanulási folyamat. Miután tanulási folyamat, ennek értelmében nem krízisintervenció, nem tanácsadás, és nem aktuális problémamegoldás, hanem a szakmai személyiséget szolgálja.

A szupervízióban a szakember szakmai személyisége és szerepei dominálnak, a személyiség „itt és most”-jában dolgozik, de jövőorientált.

Szupervízió alkalmazható minden olyan területen, szervezetben, intézményben, létesítményben, ahol nevelés, képzés, fejlesztés, vezetés, korrekció, gyógyítás, és rehabilitációs tevékenység folyik, amely munka során a szakemberek humán intervenciót alkalmaznak. Ellenben nem tölthet be kontrollfunkciót, nem alkalmazható intézményen belüli hierarchikus, kollegiális helyzetben, továbbá a szupervízor nem vállalhatja a felelősséget a szupervizált munkájáért.

Legfőbb célja:

Milyen problémák mentén lehet dolgozni?

FORMÁI

Egyéni szupervízió

Akkor érdemes igénybe venni, ha valaki speciális problémával küzd, amit saját nézőpontjából akar megvizsgálni. Ennek a formának a sajátossága, hogy a megoldás rajta múlik, kevés a reflexió, sok az önreflexió benne.

Csoportos szupervízió

Ezt a formát abban az esetben választunk, ha ugyanazt a szakmát képviseljük, vagy ugyanazt a témát érintjük. Ebben az esetben több nézőpont is megfogalmazódik.

Team szupervízió

Abban az esetben, ha ugyanazon munkahelyről érkeznek a résztvevők. Ez általában helyzet és feladatorientált munkaforma. Probléma lehet pl.: hogy nem tudnak együttműködni a munkahelyen, elakadnak egy projekttel, a vezetővel nem találják a hangot, csoportok között elakad az információ, elakad az adott team stb.

A munkaforma kiválasztásánál fontos szempont, hogy melyikben érzi magát a szupervizált a legnagyobb biztonságban.

Eszközei:

Speciális kérdezéstechnika segítségével vezetjük az ügyfeleket a megoldások felé. Különböző eszközök használhatóak az ügyfelek beleegyezésével- képek, kártyák, rajzok. Igény esetén valós helyzetekben figyeljük meg az ügyfelet és visszajelzésünkkel segítjük, támogatjuk a folyamatban.

Folyamatról

Miután minden esetben folyamatról beszélünk, a szupervízió több alkalomból áll. Az egyéni minimum 5 ülés, ülésenként 60-90 perc. A csoportos esetében ahány fő van a csoportban plusz 2 alkalom. A résztvevők száma 5+2 fő lehetséges. Team szupervízió esetében a létszám maximum 12 fő lehet, az ülések száma pedig a létszám plusz 2 alkalom. 10 fő felett 2 szupervízor résztvétele ideális a csoport vezetésére. Az ülések időtartama ezekben az esetekben is 60-90 perc. Az alkalmak között eltelt idő ideális esetben 2 hét.